Kort fortalt

  • Høyre stiller med over 9000 kandidater i kommunevalget 2011. I spalten "Dagens Kandidat" vil du få muligheten til å bli kjent med noen av dem.

Navn: Erlend Larsen

Alder: 45

Kommune: Stokke

Hvorfor er Høyre ditt parti:

Jeg har en grunnleggende tro på friheten til enkeltmennesket. Dessuten mener jeg at forholdene må legges best mulig til rette for næringslivet, det er avgjørende for velferdssamfunnet.

Hvorfor bør innbyggerne i Stokke stemme Høyre 12. september?

Fordi vi vil satse langsiktig på skole og omsorg. Vil bygge en ny ungdomsskole og sette i gang med etterutdanning av lærere i kommunen, for å øke deres kompetanse. Dessuten vil vi styrke barnevernet og omsorgstilbudet for funksjonshemmede.

Hvis jeg blir valgt ønsker jeg å være en åpen og inkluderende ordfører som alle kan snakke med. Jeg vil være tilgjengelig for alle, uavhengig av politisk ståsted. Som friluftsmann og forfatter av flere turbøker har jeg også som mål å gjøre naturen mer tilgjengelig for folk.

Aktuelle lenker:

Stokke Høyre

Informasjon om valget 2011 på Stokke kommunes nettsider

Valgkampsak: Kvalitet i omsorgen

Se bøkene til Erlend her: http://www.e-forlag.no/