Kort fortalt

  • Høyre stiller med over 9000 kandidater i kommunevalget 2011. I spalten "Dagens Kandidat" vil du få muligheten til å bli kjent med noen av dem.

Navn: Gunnar Thue

Alder: 61

Kommune: Øystre Slidre

Hvorfor er Høyre ditt parti:

Jeg vokste opp på en gård og lærte meg tidlig å forvalte eiendommen. Vi måtte ta vare på det vi hadde, og gjøre det litt bedre hver dag, og hvert år. Til sammenligning er Høyre et parti som mener at enkeltindividet skal være selvstendig og ta ansvar, samtidig som initiativ og innsants bør belønnes.

Hvorfor bør innbyggerne i Øystre Slidre stemme Høyre ved valget 12. september:

Høyre vil ikke revolusjonere kommunen. Det kommer til og forsette omtrent som før, fordi Høyre allerede har fått vært med på å påvirke såpass mye allerede.

Men vi vil øke innsatsen for å legge til rette for nye arbeidsplasser, og ta vare på de eksisterende. Det gjelder både i stor og liten målestokk.

Hvis jeg skulle bli ordfører vil min viktigste oppgave være å få alle til å trekke lasset i samme retning, få til samarbeid og finne gode løsninger. Ellers ville jeg etterstrevd å være en omgjengelig, åpen og lyttende ordfører. Man må lære seg og danse, som Churchill sa, ikke bare dure frem og tro at man vet best alene.

Øystre Slidre Høgre

Høyres politikk på økonomi og næringsliv