Navn: Helge Eriksen

Alder: 61

Kommune: Harstad

Hvorfor er Høyre ditt parti?

Høyre er partiet for meg fordi Høyre tar utgangspunkt i enkeltmenneske, i individets valgfrihet og egenansvar. En kollektiv tilnærming til mennesker er ikke for meg.

Hvorfor bør innbyggerne i Harstad stemme Høyre ved kommunevalget 12. september?

Vi kan se tilbake på økt vekst og optimisme i Harstad de siste fire årene, med over 450 nye innbyggere. Det er positivt. Vi vil gjerne ha flere unge til Harstad, og derfor jobber vi for flere arbeidsplasser i kommunen. Ikke minst som følge av vår rolle som nordnorsk oljesenter.

Høyre i Harstad står også fast ved den store vei-satsingen. Dersom vi skal skape økt vekst må vi satse på infrastruktur og miljø i kommunen, det handler om å tenke langsiktig.