Kort fortalt

  • Høyre stiller med over 9000 kandidater i kommunevalget 2011. I spalten "Dagens Kandidat" vil du få muligheten til å bli kjent med noen av dem.

Navn: Ingunn Foss

Alder: 51

Kommune: Lyngdal

Hvorfor er Høyre ditt parti?

Det er fordi de har en politikk der enkeltmennesket står i sentrum. Høyre har mer tro på menneskene enn på systemene.

Hvorfor bør innbyggerne i Lyngdal stemme Høyre 12. september?

Fordi vi har fått til mye bra de siste fire årene. Vi har fått kommuneøkonomien i orden, og vi har fjernet eiendomsskatten.

Utover det har Høyre en god politikk på de viktigste områdene som barnehage, skole, helse og omsorg. Dessuten vil vi jobbe for økt næringsetablering. Med andre ord, vi vil fortsette å utvikle kommunen i positiv retning og gjøre det vi kan for å unngå eiendomsskatten.

Jeg er ikke for å gi masse løfter i valgkampen, men det jeg kan love er at jeg skal stå på Høyres program og gjøre det beste jeg kan som ordfører.

Lyngdal Høyre

Kunnskap i skolen

Følg Ingunn på Facebook