Kort fortalt

  • Høyre stiller med over 9000 kandidater i kommunevalget 2011. I spalten "Dagens Kandidat" vil du få muligheten til å bli kjent med noen av dem.

Navn: Jens Johan Hjort

Alder: 47

Kommune: Tromsø

Hvorfor er Høyre ditt parti?
Kort og godt fordi Høyre har den beste politikken. Jeg har spesielt sans for at Høyres grunnpilar er ”frihet under ansvar”. I bunn for Høyres ideologi ligger tanken om at individet skal kunne bestemme selv. Formynderstaten utgjør en mistillitserklæring til den enkelte velger.

Hvorfor bør innbyggerne i Tromsø stemme Høyre 12. september?
Det skal de gjøre for å få en market kursendring og fremdrift i kommunen. Etter tolv rødgrønne år trenger vi et nytt styre slik at vi kan hente ut det store potensialet som ligger i kommunen og byen vår. En viktig del av det, er å skape en næringspolitikk, noe som har vært nærmest fraværende de siste tolv årene.

Dersom jeg blir ordfører ønsker jeg å bidra til å få frem alt det positive Tromsø står for. Vi skal sammen vise omverdenen hvilken fantastisk kommune vi har.

Tromsø Høyre

Høyre om økonomi og næringsliv