Kort fortalt

  • Høyre stiller med over 9000 kandidater i kommunevalget 2011. I spalten "Dagens Kandidat" vil du få muligheten til å bli kjent med noen av dem.

Navn: Kai Henning Henriksen

Alder: 51

Kommune: Rana

Hvorfor er Høyre ditt parti?

Jeg har vært interessert i politikk og samfunnskunnskap helt fra jeg gikk på skolen. Kåre Willoch ble tidlig et forbilde. Det viktigste med Høyre er at partiet ser verdien av individet. Man trenger ikke passe inn i noen sitt A-4 ark, men får jobbe for å realisere egne drømmer.

Hvorfor bør innbyggerne i Rana stemme Høyre ved valget 12. september?

For da stemmer de ja til positivitet, til vekst og utvikling – ikke avvikling. Vi har en visjon om å gjøre Rana til en by på 30.000 innbyggere. Høyre skal være partiet som sørger for å følge opp denne visjonen. Dessuten ønsker Høyre å være det partiet som bidrar til å få bygget en stor flyplass i Mo i Rana. Vi lover også at skole og skolepolitikken skal bli best mulig ivaretatt av Høyre.

Dersom jeg blir valgt vil jeg være en samlende ordfører, en som skaper politisk samhold og dialog.

Høyre i Rana

Kunnskap i skolen