Navn: Mari Botterud

Alder: 62

Kommune: Øyer

Hvorfor er Høyre ditt parti?

Fordi jeg har troen på enkeltmennesket og frivillig initiativ, og på at vi må ta ansvar for oss selv. Staten og kommunen kan ikke løse alle våre utfordringer.

Hvorfor bør innbyggerne i Øyer stemme Høyre 12. september?

Fordi da skal skoleelevene i Øyer få en god skole, og de som behøver hjelp, skal få det når de trenger det. I tillegg vil vi drive næringsutvikling og forskjønne sentrene våre.

Øyer Høyre

Kunnskap i skolen