Kort fortalt

  • Høyre stiller med over 9000 kandidater i kommunevalget 2011. I spalten "Dagens Kandidat" vil du få muligheten til å bli kjent med noen av dem.

Navn: Mette Tønder

Alder: 41

Kommune: Nittedal


Hvorfor er Høyre ditt parti:
Høyre har alltid vært mitt parti. Det begynte da jeg var liten: En hadde gjort noe galt i klassen, slik at alle vær nødt til å sitte igjen i kollektiv avstraffelse. Men det å straffe alle for noe én har gjort kjentes galt. Denne tanken om hvor viktig det er å se enkeltindividet har hengt ved, og utviklet seg.

Dessuten er jeg opptatt av frivillighet og av skole, der Høyre har god politikk.


Hvorfor bør innbyggerne i Nittedal stemme Høyre 12. september:
Fordi vi tar de frivillige kreftene på alvor, både innen idrett og kultur. Vi satser på kvaliteten i skolen, og vi ønsker oss en verdig omsorg for dem som begynner å bli eldre i kommunen.

Høyre i Nittedal

Høyre om frivillighet