Kort fortalt

  • Høyre stiller med over 9000 kandidater i kommunevalget 2011. I spalten "Dagens Kandidat" vil du få muligheten til å bli kjent med noen av dem.

Navn: Reidar Øksnevad

Alder: 44

Kommune: Klepp

Hvorfor er Høyre ditt parti?

Som første nestleder i klubben i ConocoPhilips, og tidligere klubbleder gjennom mange år vet jeg at for å ha god næringspolitikk må man ha god fagforeningspolitikk. Dette må gå hånd i hånd. Og det har Høyre. Jeg er ikke enig i alt Høyre gjør, men Høyre er partiet jeg er minst uenig med.

Verden er ikke svart/hvitt, om man vil påvirke har det ikke noe for seg å hyle på barrikadene. Da må man føre gode debatter, og det har vi i Høyre.

Hvorfor bør innbyggerne i Klepp stemme Høyre 12. september?

Fordi Klepp er en god kommune å bo i - og det må den fortsette å være! Jeg mener at Klepps innbyggere fortjener fortsatt Høyreordfører ikommunen.

Høyre i Klepp sørger for god næringspolitikk, tar seg godt av innbyggerne og er en god arbeidsgiver for våre kommunalt ansatte. En av sakene jeg brenner for er at den kommunale selskapsskatten skal beholdes lokalt og brukes lokalt. Slik får vi en god kommune for både næringsliv og innbyggere.

Klepp Høyre

Høyres næringspolitikk