Navn: Tor Magnussen

Alder: 75

Kommune: Nes i Buskerud

Hvorfor er Høyre ditt parti:

Fordi Høyres politiske plattform stemmer godt med mitt eget menneskesyn og mine politiske oppfatninger. Jeg er opptatt av at vi mennesker skal få lov til å bestemme litt selv, og det er viktig at vi fortsetter å utvikle samfunnet.

Hvorfor bør innbyggerne i Nes stemme Høyre ved valget 12. september:

Det bør de gjøre fordi Høyre ønsker å gjøre viktige forandringer, særlig vil vi ha flere næringslivsetableringer. Ved siden av det ligger det også et stort potensial i å utvikle kommunens hovedfunksjoner.

Jeg vil være en ordfører som involverer og engasjerer mennesker. Dessuten vil jeg forsøke i så stor grad som mulig å utnyte de ressursene som finnes i kommunen. Det finnes mange forbedringsområder som vi alle må samarbeide om, og vi må la de kreative kreftene få ta del i utviklingen. Med min lange erfaring fra konkurransebasert næringsliv håper jeg å kunne bidra til dette.

Nes Høyre

Høyres næringspolitikk