Kort fortalt

  • Høyre stiller med over 9000 kandidater i kommunevalget 2011. I spalten "Dagens Kandidat" vil du få muligheten til å bli kjent med noen av dem.

Navn: Turid Kristensen

Alder: 44

Kommune: Lørenskog

Hvorfor er Høyre ditt parti:
Fordi Høyre ser enkeltmennesket. Partiet vil at alle skal ha de samme mulighetene, men anerkjenner samtidig at vi er forskjellig. Høyre tror på at stor grad av personlig frihet kombinert med et sterkt sosialt medansvar skaper et godt og trygt samfunn.

Hvorfor bør innbyggerne i Lørenskog stemme Høyre 12. september?
Fordi vi vil gi kommunen en politisk ledelse som er til å stole på, og som vil gjennomføre de løftene vi går til valg på.

Vi vil for det første sørge for en sunnere økonomisk utvikling som gjør at vi i større grad kan prioritere tjenestene for innbyggerne enn tilfellet er nå. For det andre ønsker vi å legge til rette for at folk skal være med å bestemme mer over sitt eget liv, ikke minst innenfor velferdstjenestene.

Dessuten har vi lyst til å gjøre Lørenskog til en ”ja-kommune”, en kommune som i større grad leter etter muligheter og ikke begrensninger for våre innbyggere.

Dersom jeg blir ordfører vil jeg være åpen, inkluderende og tilgjengelig – en ordfører som er der for hele Lørenskog. Jeg vil være en løsningsorientert ordfører som bidrar til å finne frem til de beste løsningene i et samarbeid på tvers av blokker og partigrenser. Vi må sørge for at Lørenskog blir best mulig, uansett.

Følg Turid på facebook: http://facebook.com/turid.kristensen.hoyre

På Twitter: http://www.twitter.com/turidk

På Blogg: http://turidkristensen.blogspot.com/