Tags

DLD


For å gi en best mulig redegjørelse for vårt syn og våre standpunkter vil vi anbefale interesserte å lese følgende:

Faktanotat om saken (se PDF-dokument under)