Det uttalte fiskeriminister Elisabeth Aspaker da hun fredag holdt innlegg på Høyres landsmøte på Gardermoen.

Hver eneste dag produserer Norge 37 millioner sjømatmåltider – til 140 land i verden. Nordland fylke alene produserer hver tiende laks i verden. Men dette er bare starten.

- Det blå eventyret har bare så vidt begynt. Vi har høyproduktive hav og kystområder med enormt potensial for matproduksjon, sier Aspaker.

Femdobling innen havbruk

Utviklingen i oljeprisen viser at vi trenger flere bein å stå på ved siden av oljen. Marin sektor har potensial til å bli en av de nye vekstmotorene i norsk økonomi. I rapporten ”Verdiskaping basert på produktive hav” har forskerne anslått at det er mulig å femdoble omsetningsverdien innen havbruk innen 2050.

Vekst på naturens premisser

I mars i år la regjeringen fram en stortingsmelding for lakse- og ørrettoppdrett , der forutsigbar vekst og miljømessig bærekraft kobles sammen.

- Med de vekstambisjonene vi har for havbruksnæringen må vi forlate en tilfeldig og planløs vekstpolitikk. Med vårt nye system vil oppdrettere vite hva som må til for å utløse vekst innenfor naturens tåleevne, ifølge Aspaker.

I dag produseres under 2 % av maten i havet. Vi må øke matproduksjonen med 60 % innen 2050 for å mette en voksende verdensbefolkning. Norge har et svært godt utgangspunkt for å bidra.

- Regjeringen vil bidra til å utløse det enorme blå potensialet gjennom kunnskapsbygging og god forvaltning av kysten vår. Mat til verden og satsing på havbruksnæringen i Norge er faktisk to sider av samme sak, avsluttet Aspaker.