For mer informasjon, ta kontakt med Drammen Høyre eller se på Drammen kommunes hjemmeisder.