Høyres stortingsrepresentant og medlem av familie- og kulturkomiteen, Olemic Thommessen, mener frivillighet er selve ryggraden i det sivile samfunn, som skal og må fungere som en motsats til staten.

- Frivillige lag og organisasjoner sikrer at vi får et samfunn med større bredde og rom, og gjør det mulig for enkeltmennesker å utfolde seg på forskjellige arenaer, sier han.

Thommessen har selv lang fartstid fra frivillig sektor, særlig innen teater og musikk. I en årrekke har han vært styremedlem i Norsk Amatørteaterråd, og jobbet som skuespiller og instruktør.

Demokratisk funksjon
Han understreker hvor viktig frivillige organisasjoner er for et velfungerende demokrati.

- For unge mennesker kan frivillig arbeid være den beste innføringen til hvordan et demokrati fungerer. Det ligger en utrolig trening i å forberede, organisere og lede møter, velge styre eller stille til valg selv,påpeker Thommessen.

Han mener Høyres syn på frivillighet skiller seg klart fra de rødgrønnes.

- Vårt utgangspunkt er at det frivillige liv er et produkt av enkeltmenneskenes deltakelse. Da må ikke staten legge føringer for hvordan frivilligheten drives.

Thommessen er ikke imponert over Regjeringens frivillighetsmelding.

- Frivillighetsmeldingen er en stor og grundig melding som kapittel for kapittel beskriver hvordan frivillige organisasjoner kan bidra til å gjennomføre Regjeringens politikk. Hva medlemmene vil at organisasjonen skal jobbe med, er mindre viktig enn hva organisasjonen kan gjøre
for Regjeringen, sier han.

Vil ha momsreform
I kjølvannet av frivillighetsmeldingen har de rødgrønne snakket mye og varmt om innføringen av en «grasrotandel» av tippemidlene. Den innebærer at registrerte spillere hos Norsk Tipping - i dag rundt 1,9 millioner nordmenn - selv kan velge et lokalt formål som fem prosent av innsatsen
skal gå til. Regjeringen mener grasrotandelen vil føre til at alle deler av frivilligheten får ta del i spilloverskuddet. Thommessen er ikke enig.

- Noen frivillige organisasjoner vil iverksette markedsføringstiltak for å få spillere til å gi til dem. I praksis er det kun de aller største organisasjonenesom har ressurser til slik markedsføring. Grasrotandelen vil føre til en vridning av tippemidlene i favør av de store organisasjonene.

- Høyre-politikeren mener en omfattende momsreform vil ha mye større effekt på de frivilliges finanser. Høyre vil ha momsfritak for frivillige organisasjoner, understreker han.

I dag betaler frivillige organisasjoner rundt én milliard kroner i året i moms til staten.

- Det er uforståelig at kommuner skal få momsfritak når de pusser opp idrettsanlegg, mens idrettslag må betale moms for å gjøre samme jobben. Alt frivillige organisasjoner gjør, blir 25 prosent dyrere, påpeker Thommessen.

Høyre-politikeren mener de rødgrønne ønsker en samfunnsstruktur hvor toppen forteller bunnen hva den skal gjøre, mens Høyre mener initiativ og prosesser skal gå nedenfra og opp.

- Høyre vil gi rom for frivillige organisasjoner til å løse store og viktige samfunnsoppgaver. Regjeringen mener for eksempel at rusomsorg og barnevern skal være ren offentlig virksomhet. Høyre ønsker innsatsen fra organisasjoner som Frelsesarmeen, Røde Kors og NKS hjertelig velkommen.

- Det skal dessuten være lett å starte en organisasjon og enkelt å være med på aktiviteter som frivillig. I dag stilles svært strenge krav til blant annet rapportering.

Høyre vil gjøre regelverket enklere, understreker Thommessen.

Les mer om Høyres syn på frivillig sektor i magasinet Muligheter nr. 1-2009 som er lagt ut i sin helhet på Høyres lukkede medlemssider (HiT). Klikk her.