Avsløringene av lovbrudd ved sykehjem drevet av Adecco er antagelig det beste som kunne skjedd dem som ønsker mer privat eldreomsorg i Norge. Det blir lenge til neste gang et privat sykehjem våger å tulle med vaktlistene, eller drive rovdrift på ansatte.

Politikere som driver konkurranseutsetting av velferd rundt om i kommunene, har fått en kraftig vekker. De har lært at de må stille strengere krav, og passe bedre på. Dette er bra, både for dem som bor på sykehjemmene, og for dem som jobber der.

Avdekkes ulovligheter

Adecco-saken viser at systemet fungerer. Når det avdekkes ulovligheter, sies avtalene opp. Det er mye lettere å rydde opp når private sykehjem bryter lover og regler, enn når kommunene driver dårlig – eller til og med ulovlig. For hvordan skal en kommune si opp en avtale med seg selv? Kommunenes egne sykehjem blir ikke stengt. De fortsetter sin skjeve drift videre.

Nå legger Ap og LO opp til å bruke Adecco-saken for alt den er verdt i valgkampen neste høst. Spørsmålet er imidlertid om denne saken er særlig mye verdt for venstresiden i norsk politikk.

Adecco-saken handler ikke om hvordan eldre skal få best mulig omsorg. Den handler tvert imot om hvordan voksne arbeidsføre mennesker skal ha det på jobb. De eldre på de skandaliserte Adecco-sykehjemmene har i mange tilfeller vært svært fornøyd. Flere av sykehjemmene har fått toppscore når de gamle blir spurt om de trives.

Derfor blir det ikke troverdig når venstresiden prøver å gjøre dette til en sak om eldreomsorg. Faktisk blir det heller ikke troverdig å gjøre det til en sak om arbeidsforhold. Lovbrudd og snusk med vaktlister har vært avslørt både ved private og kommunale sykehjem.

Les hele kommentarartikkelen til Hanne Skartveit på VG.no