- Høyres utenrikspolitikk er basert på de samme lange linjene som har preget konsensusen i norsk utenrikspolitikk gjennom 60 år, sier Søreide.

- Norge har et sterkt internasjonalt engasjement i verden. I møte med nye aktører, må vi samtidig huske de gamle alliansene som NATO-medlemskapet, EØS-avtalen og et bredt nordisk samarbeid som gir oss utenrikspolitisk overskudd til å drive engasjementspolitikk mange steder i verden. To av de viktigste utviklingstrekkene nå er at Asia blir et sterkere tyngdepunkt. Og vi ser et trusselbilde som ser annerledes ut. Det primære er ikke lenger kriger mellom stater. Det er mer sammensatt i dag, med asymmetriske trusler og ikke-statlige aktører, utdyper Søreide.

Norske interesser

Overfor Dagsavisen sier lederen for utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget at det må være rom for å reformere Norges image som såkalt fredsnasjon.

- Da begrepet fredsnasjon ble brukt flittig handlet det mest om selvbilde. Det er greit å føre utenrikspolitikk ut ifra det som tjener norske interesser, sier Eriksen Søreide til Dagsavisen.

Hun peker på blant annet Sri Lanka som eksemplel på at det ikke alltid har gått bra når Norge har jobbet som fredsentreprenør.

- Det er ikke gitt at vårt engasjement bidrar til varig fred og stabilitet, og vi må prioritere hvor vi kan spille en rolle. I Midtøsten er vi leder av giverlandsgruppen til Palestina, AHLC. Hvor lenge kan giverlandene fortsette som nå, uten utsikter til forhandlinger mellom Israel og Palestina? Ågjøre opp status for det arbeidet er fornuftig.

Eriksen Søreide mener det er særlig tre områder hvor Høyre ønsker å justere utenrikspolitikken.

Høyre ønsker spisse Norges bistandspolitikk, utøve mer press på nærliggende land på å følge menneskerettighetene, og føre en langt mer aktiv Europa-politikk.

Les om Høyres utenrikspolitikk her.

Europa-spørsmålet

- I flere norske lærebøker står det bare at det var EU-avstemning i 1994, og at flertallet sa nei. Ikke noe mer. EØS-avtalen og de over 60 andre avtalene vi har med EU er det viktigste internasjonale avtaleverket vi forholder oss til, sier Eriksen Søreide.

- Det er et demokratisk spørsmål også. Vi skal kunne diskutere Europa-spørsmålet på bakgrunn av kunnskap. Uansett om man ønsker medlemskap eller ikke, er dette viktig og en interessant debatt å ta. Den manglende debatten tror jeg mye handler om de politiske skillelinjene. Det er tydelig at Arbeiderpartiet sliter internt i regjeringen med dette. De bremses opp av Senterpartiet og SV. Det er kilde til voldsom irritasjon, spesielt hos Jens Stoltenberg (Ap), sier Eriksen Søreide.

Ettersom de borgerlig partiene er for EØS-avtalen, har de et godt utgangspunkt for en aktiv Europa-politikk.

Les hele saken i Dagsavisen her.