- De rødgrønne liker gjerne å si at de bruker mer penger enn Bondevik II-regjeringen på vei. Det er i seg selv lite imponerende, for med den oppturen norsk økonomi har opplevd siden midten av vår regjeringstid har dagens regjering 158 milliarder kroner mer til disposisjon enn vi hadde det siste året vi regjerte. Det brukes med andre ord mer penger på det aller meste, akkurat som vår regjering brukte mer penger på det aller meste målt mot hva Stoltenberg-regjeringen gjorde i 2000-2001, sier Erna Solberg.

- Det mest imponerende - om enn i negativ forstand - er at Stoltenberg og Navarsete får så lite resultater ut av pengene. En viktig del av forklaringen på det, er at de rødgrønne har privat allergi. Vi satte i vår regjeringstid i gang tre store OPS-prosjekter på vei (OPS = offentlig-privat samarbeid).

Positive erfaringer med offentlig-privat samarbeid
- Erfaringene fra E18 mellom Kristiansand og Grimstad og de to prosjektene på E39 er udelt gode: Nær halvert byggetid, bedre vedlikehold og dermed bedre samfunnsøkonomi, sier Solberg.

- For et stort veiprosjekt betyr dette at veien kan stå ferdig mange år tidligere enn med rødgrønt tempo, og vi unngår dermed mange ulykker på gamle og farlige veier. Vi er også villige til å prioritere nettopp vei.

Høyre satte av 1 mrd kroner mer til vei i 2009
- Få vil anklage Høyre for å være slepphendt med offentlige penger, men likevel satte vi av 1 milliard kroner til samferdsel mer i forhold til regjeringen i statsbudsjettet for 2009, sier Erna Solberg.

- Høyre har både viljen til å satse penger og evnen til å sørge for at veipengene strekker seg lenger enn under rødgrønt styre. Det akter vi å fortelle velgerne om!