Komitéleder Arve Kambe (H) kritiserer de rødgrønne for å ha trikset med uføretall da de satt i regjering, for å la det se ut som om antallet uføre var lavest mulig. Hele 64.000 mennesker har per 1. mars nådd grensen på fire år for mottak av arbeidsavklaringspenger. Nav har siden i fjor sommer jobbet med å gå igjennom denne listen, og kommet frem til at rundt 30.000 personer vil havne på uførestønad. Med andre ord blir det 30.000 nye uføre per 1. mars, skriver Aftenposten 10. februar.

- Disse menneskene har fått utsatt en avklaring fordi den rødgrønne regjeringen var opptatt av å pynte på uføretallene mens de selv satt i regjering. De har skrytt av at uføreantallet har gått ned, men sannsynligvis ville det ikke ha vært tilfellet om disse ikke hadde blitt plassert i et midlertidig tiltak som arbeidsavklaringspenger er. Dette er talltriksing, sier Kambe til Aftenposten.

Arbeidsavklaringspenger

Høyre har ved flere anledninger de siste årene tatt opp problemstillingen, uten at de rødgrønne har håndtert situasjonen.Arbeidsavklaringspenger (AAP) gis til personer som på grunn av sykdom eller skade har behov for bistand fra Nav for å komme i arbeid. Bistanden kan være arbeidsrettede tiltak, medisinsk behandling eller annen oppfølging. For å få AAP må arbeidsevnen være nedsatt med minst halvparten på grunn av sykdom eller skade.

AAP gis til dem som er under aktiv behandling, under gjennomføring av arbeidsrettede tiltak, under arbeidsutprøving (opptrapping etter sykdom) eller under oppfølging fra Nav etter at behandling og tiltak er forsøkt. Ordningen ble innført 1. mars 2010. Den erstattet da ordningene med rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad.

Kambe roser jobben Nav har gjort det siste halve året med å gjennomgå 55.000 av 64.000 sakene.

Flere i arbeid

- Når denne jobben er unnagjort er det tod for å øke fokuset på dem som akkurat er kommet inn i ordningen for å unngå at de blir gående utenfor arbeidslivet i flere år og i verste fall aldri komme tilbake på jobb, sier Kambe som mener det må settes inn større innsats enda tidligere.

- Regjeringen vil komme med forslag både i forbindelse med vår handlingsplan for å få flere i arbeid, som forhåpentligvis kommer før sommeren, og deretter i Nav-utvalget som vi har sagt at vi skal sette ned for å få økt brukerfokus, sier Kambe til Aftenposten.