– Vi er sterke tilhengere av europeisk samarbeid. Mange samfunnsutfordringer krever samarbeid på tvers av landegrensene. Klima, fattigdom og internettsikkerhet er eksempler på dette. Vi er derfor glade for å kunne møte kollegaer fra resten av Euorpa for å kunne drøfte felles løsninger, sier de to stortingsrepresentantene ifølge Stortingets nettsider.

I sitt åpningsinnlegg informerte Graham om at samarbeidsregjeringen ønsker en mer aktiv og bedre koordinert norsk europapolitikk.

– Norsk utenrikspolitikk starter i Europa. Selv om Norge ikke er medlemmer av EU, vil Norge delta i aktivt i politiske prosesser i EU, sa Graham.

Ukens møte er det 50. COSAC-møtet. Dette blir blant annet markert med en tale av den franske utenriksministeren Laurent Fabius. Ellers omfatter dagsordenen ulike spørsmål knyttet til demokratisk legitimitet og samarbeid mellom nasjonale parlamentet i forbindelse med europeisk lovgivning. Også EUs strategi for vekst og sysselsetting, den såkalte Europa 2020-strategien, står på agendaen.

– Prioriteringene til den norske regjeringen knyttet til konkurranseevne, forenkling og kunnskap sammenfaller godt med EUs prioriteringer. Vår deltakelse i europeisk samarbeid, ikke minst i det indre marked, er viktig for Norge. En aktiv europapolitikk omfatter blant annet tilstedeværelse. Det er derfor viktig at vi deltar også i det parlamentariske samarbeidet, sier Agdestein.

Les hele saken på Stortingets nettsider her.