Jan Tore Sanner (H) argumenterer for at det er viktig å satse på læreren i blogginnlegget "Skolen et sted å lære, eller et sted å være?"

"De rødgrønne med SV i spissen lanserer heldagsskole som neste store velferdsreform. Mer mat, kos og leksehjelp skal tenne rødgrønne velgere. SV erkjenner at det må prioriteres. De mener åpenbart at skolen trenger mer velferd, jeg mener skolen trenger mer kunnskap", skriver Sanner.

"Audun Lysbakken har rett i at trening og god næring er viktig for god læring. Etter hvert som skoledagen utvides bør det også bli mer rom for fysisk aktivitet. Det kan enten gjøres med flere timer, eller ved å legge inn aktiviteter og oppgaver som fører til mer fysisk aktivitet i andre timer. Men å bruke milliarder på gratis mat i skolen, mener jeg er en feilprioritering. Jeg mener vi må satse på det som virker: Læreren", påpeker Sanner.

Hvorfor er det så viktig å satse på læreren:

  • Hvis vi er opptatt av at elevene tilegner seg gode grunnleggende ferdigheter er læreren viktigst
  • Skal vi løfte Norge som kunnskapsnasjon med god bredde og flere spisser er læreren viktigst
  • Hvis vi vil bekjempe mobbing er læreren viktigst
  • Hvis vi vil forebygge frafall er læreren viktigst
  • Hvis vi er opptatt av sosial utjevning er læreren viktigst

Hva er så hovedelementene i Høyres strategi for å satse på læreren:

  • Vi vil styrke lærerutdanningen ved å gjøre den til en femårig masterutdanning.
  • Vi vil styrke kompetansen til dagens lærere gjennom en radikal økning i etter- og videreutdanningstilbudet.
  • Vi vil ha flere karriereveier for lærerne. Vi vil beholde de dyktigste lærerne i klasserommet.
  • Stimulere til forsøk med en Lærer 2-ordning etter modell av Lektor 2-ordningen i videregående opplæring
  • Stimulere til rekrutteringstiltak som for eksempel ”Teach First”-programmet, for å bedre tilgangen av lærere med større faglig fordypning på ungdomstrinnet

Les hele innlegget til Jan Tore Sanner her.