- De rødgrønne har økt skattene med 10 milliarder. Samtidig har helsekøen økt med 35.000 pasienter som venter på et bedre liv. Da Høyre satt i regjering senket vi skattene med 24 milliarder, og ga 85 000 mennesker et bedre liv ved å løfte dem ut av helsekøen.

- Det er mulig å gi mindre skatt og mer velferd. Det krever at vi gjør ting annerledes, at vi tenker nytt i møtet med nye utfordringer, og at vi tar hele samfunnet i bruk - også private bedrifter, ideelle organisasjoner og frivillige krefter, sa Høyre-leder Solberg.

- Dette er det Høyre går til valg på: At det finnes et alternativ til den rødgrønne politikken, til denne manglende viljen til å løse de store utfordringene, og denne manglende evnen til å tenke nye tanker. Høyre vil i regjering fordi vi vil arbeide for trygghet og optimisme.

SVs skepsis til læring
- Det nye denne uken er skepsisen til lekser. SVer og utdanningsdirektør i Hordaland, Kjellbjørg Lunde, har oppfordret barn til med loven i hånd nekte å gjøre lekser. SVs utdanningsminster mener lekser bør være lovlig - men sier «målet må vere at alle kan gjere leksene innan ramma av skuledagen».

- Alternativet, frykter de rødgrønne, er at engasjerte foreldre kan få flinke barn. Hva blir det neste? Undersøkelser viser at barn som blir lest for, leser og skriver bedre. Skal foreldre slutte å lese? Skal barna med loven i hånd nekte å leses for utenom skoletid? spurte Erna Solberg forsamlingen retorisk.

- La meg forsikre dere: Jeg vil fortsette å lese for mine barn! Og la meg gi SV en hilsen fra norske foreldre: Vi trenger ikke lovreguleringer som forteller oss om vi har lov å hjelpe barna våre å lære, sa Erna Solberg til en begeistret Høyre-forsamling.

- Med disse holdningene har de rødgrønne i tre og et halvt år feilet i å gjenreise lærerutdanning, og feilet i å gjenreise kunnskapsskolen. fjor ble det opprettet åtte nye lærerstillinger. Åtte! Behovet de neste ti årene er mellom syv tusen og femten tusen. Med Solhjells tempo er vi i mål et sted mellom år 3000 og år 4000, sa Erna Solberg til en lattermild forsamling.

- Og Solhjell tror problemet er at vi snakker om problemene. Jeg tror det er motsatt: Hvis vi ikke snakker om problemene, kan vi ikke løse dem. Derfor må vi ha åpenhet om resultatene i skolen, og om problemene i skolen.

- Ja, Høyre vil snakke om utfordringene. Og vi vil stille krav - til lærere, til elever, og til rektorer. Men vi vil også stille opp for dem.

- Så dette er mitt løfte til dere: Sammen skal vi skape en mye bedre skole enn det vi har i dag! Vi skal klatre på internasjonale prøver. Vi skal rekruttere og utdanne flere gode lærere. Og vi skal gi barna våre en bedre fremtid, garanterte Erna Solberg.

Tryggere og bedre veier med Høyre
- Forvent en helt annen samferdselspolitikk fra en borgerlig regjering etter valget. Trafikksikkerhet skal ha mye høyere prioritet. I Sverige er det 3830 km vei med midtrekkverk. I Norge er det 106 km. Bevilgningene både til investeringer i nye veier og til vedlikehold skal økes kraftig når Høyre kommer i regjering, lover Erna Solberg.

- Like viktig er det at nye veier skal bygges på nye måter, i samarbeid med private entreprenører. De rødgrønne har ikke igangsatt ett eneste prosjekt i samarbeid med private. Det til tross for at erfaringene viser at vi i samarbeid med private bygger veier på halve tiden.


Les hele talen til Erna Solberg (se Word-dokument i høyre kolonne).