Høyre har i sine alternative budsjetter de senere år foreslått like mye til kommuneøkonomien som de rødgrønne, men med en modell som ville gitt kommunene større mulighet til selv å bestemme prioriteringene av sine tjenestetilbud. Det ville styrket det lokale selvstyret og økt handlefriheten til beste for innbyggerne.

- Dette liker tydeligvis ikke Arbeiderpartiet, sier Trond Helleland, Høyres kommunalpolitiske talsmann.

- Høyre ønsker å snu utviklingen hvor velferdspolitikken stadig mer sentraliseres ved redusert kommunal makt og økt statlig makt. Derfor ønsker vi en helhetlig endring av modellen som fordeler inntekter til kommunene, fortsetter Helleland.

Høyre foreslår å la kommunene finansieres ved å beholde 4,25 prosent av selskapsskatten, samt 50 prosent av egne inntekter, mot dagens 40 prosent. Dette støttes av kommunenes egen interesseorganisasjon, KS. Arbeiderpartiet hevder Høyres forslag til endringer i inntektssystemet kun vil gavne noen få kommuner, og legger frem et regnestykke på det de selv mener vil være Høyres politikk.

- Denne type vulgære, desperate og uriktige angrep bør Arbeiderpartiet og Trettebergstuen holde seg for god til. Regjeringen sier selv at dette er tall man ikke kan regne ut og bruke, og tar en rekke forbehold før de har laget et anslag. Anslaget er basert på Arbeiderpartiets egen tolkning av Høyres politikk, og det sier seg selv at det da ikke blir etterrettelig.

- Tallene er, som KrD selv sier, ikke mulige å bruke. Da er det trist at Arbeiderpartiet blåser i advarselen fra departementet, og allikevel forsøker å spille politisk mynt på dem, avslutter Helleland.