- Høringen om reservasjonsmuligheten viste tidlig et stort folkelig engasjement og motstand mot at leger skal kunne reservere seg.

Diskusjonen om forslaget har og vist tydelig for alle, at dagens ordning ikke fungerer. Det er derfor ikke et alternativ å videreføre dette.

- Jeg igangsatt derfor et arbeid for å finne en annen løsning. Jeg er glad jeg nå har fått aksept fra KrF for denne.

- Det blir derfor ikke innført noen reservasjonsmulighet.

- Vi har nå over tid jobbet med en ny løsning. Vi har da hatt god kontakt med både KrF og Legeforeningen. Jeg fikk i går tilbakemelding fra KrF om at de var åpne for å finne en løsning som ikke innebærer reservasjon.

- Jeg hadde i går også et møte med Legeforeningen, der vi kom godt i gang med detaljene i den nye løsningen

- Vi har funnet en løsning som bedre ivaretar kvinnene enn i dagens situasjon, og som også i varetar hensynet til legene, uten at vi innfører en reservasjonsmulighet.

- Jeg regner med å kunne legge frem den nye løsningen om kort tid, men jeg vil vente med å presentere den til alle detaljer er på plass.

- Derfor kommer jeg ikke nå til å gå inn på hva løsningen er. Jeg vil være tydelig på at det ikke innebærer en reservasjonsmulighet, og at dette vil være en løsning som er bedre for kvinner enn dagens situasjon. Kvinners rett til abort er det viktigste og den skal ikke rokkes ved.

- Jeg forstår at dette vil skape veldige spekulasjoner om hva løsningen er, og det gir dere sikkert mye å skrive om - men jeg kommer ikke til å kommentere denne, før vi legger frem alle detaljene. Det er også viktig for meg å få involvert våre partier og Legeforeningen i detaljene.

- Når det i går kom frem at KrF er åpne for å se på alternative løsninger, var det også riktig for meg å gjøre det klart at vi har jobbet med dette, og har en slik løsning.

Bent Høie