I en tale til Høyres sentralstyre lanserer partilederen tre strategier for å redusere andelen på varig ufør og trygd.

1. En strategi for at færre havner hos Nav.

2. En strategi for at de som kommer til Nav får bedre og raskere hjelp.

3. En strategi for et arbeidsliv som gir flere muligheten til å prøve seg.

Strategiene må bygges rundt følgende:

• Bedre barnevern og bedre skole for tidlig innsats. Barnevernet må satse mer på hjelpe barnevernsbarn med utdanning. Skolen må lære alle å uttrykke seg muntlig og skriftlig; å kunne lese, skrive og regne; og å kunne bruke digitale verktøy.

• Et bedre helsevesen. Enten det er snakk om rus og psykiatri, eller fysiske plager, så må helsevesenet forebygge mer, og behandle og rehabilitere bedre. Gjennom samarbeid med private kan vi kutte helsekøene og ventetiden.

• Et Nav bygget rundt retten og plikten til meningsfull aktivitet og opplæring. Tilbud om tiltak må komme raskt, og det må være en forpliktelse å delta. Vi må vite mer om hvilke tiltak som er effektive for å få folk i arbeid, og bruke dem.

• Et romsligere arbeidsliv og mer fleksibilitet. Vi må ha en mental omstilling i arbeidslivet. Fysiske funksjonshemninger er ingen mental hindring. Det offentlige må bidra med hjelpemidler og ta sin skjerv med trainee-stillinger.

• Åstyrke det personlige ansvaret for å skaffe seg arbeid. Samfunnet kan gi tilbud om hjelp til å få en kompetanse som kan gi arbeid. Men den enkelte har et personlig ansvar for å tilegne seg kompetansen og bruke den til å få seg arbeid.

You need Adobe Flash and Javascript to view this file