- Dette er nok en bekreftelse på at hovedbudskapet til Høyre er riktig. Dagens regjering må slutte å fokusere på alt annet enn skolens viktigste innsatsfaktor - nemlig læreren. Senest i forrige uke kom det meldinger om at Regjeringen ønsker å bruke flere milliarder kroner på skolemat, samtidig som det fremkom tall som viser at det i dag er færre årsverk i skolen enn det var da dagens regjering tok over i 2005. Konsekvensen er at de nedprioriterer flere lærere og elevenes læring, sier Høyres utdanningspolitiske talskvinne Ine Eriksen Søreide.

Det mangler ikke på forklaringer om hva som er viktigst for god undervisning. Meningene er mange og forslagene kommer tett som hagl. Det meste er feil, skal vi tro professor John Hattie ved Universitetet i Auckland på New Zealand i en artikkel i Bergens Tidende i dag.

På topp rangeres kanskje ikke så veldig overraskende læreren, og da først og fremst lærerens evne til å fremme elevenes kommunikasjon, samarbeidet med elevene og elvenes selvevaluering. For det er viktig at elevene vet både hva de kan og hva de ikke kan. Dette bør de kunne formidle til læreren sin, mener Hattie. Det krever tillit og trygghet i undervisningssituasjonen.

Nummer to på John Hatties liste er undervisningsmetoder hvor barna hele tiden utfordres faglig. At de må strekke seg et trinn høyere enn det nivået de ligger på.

- Læreres oppgave er ikke å gjøre arbeidet lett, den er å gjøre det vanskelig, sier John Hattie til Times Educational Supplement.

- Hvis man ikke blir utfordret, begår man ikke feil. Hvis man ikke begår feil, er tilbakemeldinger formålsløst.

- Venstresidens poeng i skolepolitikken er at elevene ikke skal møte motstand og vanskeligheter, aldri kjede seg eller måtte øve på ting som ikke er spennende. Skolen skal ikke være anstrengende, og tilbakemeldingene skal helst bare legge vekt på det positive, sier Erikse Søreide.

- Men skal man lære seg noe, må man legge ned solid arbeidsinnsats.Ingen enkeltperson er viktigere for våre barns læringslyst og utvikling enn læreren.Høyre vil derfor styrke lærerutdanningen gjennom strengere opptakskrav og et langt bedre tilbud om etter- og videreutdanning for dem som allerede jobber i skolen.

- Vi ser i denne omfattende undersøkelsen at ingen enkeltfaktor er mer avgjørende for kvaliteten i skolen enn lærerne. Selv om elevene har ulike forutsetninger, kan dyktige lærere skape gode resultater gjennom tilpasset undervisning. Kompetente, motiverte og engasjerte lærere med høye ambisjoner for alle elever er den aller viktigste innsatsfaktoren i skolen. Derfor e det viktig å satse på lærerne, og det er derfor Høyre har fremmet konkrete forslag for å bedre rekrutteringen og innføre seniortiltak for å beholde dem lengre i yrket, sier Eriksen Søreide.

- Denne undersøkelsen viser at det er riktig å satse på å forbedre lærerutdanningen, og gjennom dette gi lærerne de verktøyene de trenger for å møte elevene med god faglig og pedagogisk kompetanse, mener Eriksen Søreide.