- Det er ingen motsetning mellom grønn politikk og blå politikk, tvert imot. Det handler om å ta markedet i bruk i miljøets tjeneste og bevare miljøet for kommende generasjoner, sier Høyres parlamentariske nestleder Nikolai Astrup til Dagbladet.

Utvalget «Det grønne skiftet» skal foreslå en ny miljøpolitikk som bidrar til å redusere nasjonale klimagassutslipp og som bidrar til den grønne omstillingen av Norge.

- Det er viktig at Høyre som regjeringsparti fortsetter å utvikle politikken. Det er en lærdom vi har trukket etter at vi satt i regjering sist. Vi gjennomførte det vi sa vi skulle gjøre, men vi klarte ikke å fornye og utvikle oss underveis. Mange vil mene at de rødgrønne begikk samme feilen som oss, og gikk tom. Høyre skal være det viktigste politiske verkstedet i Norge. Derfor har vi satt ned flere utvalg for å utvikle politikken. Vi trenger kontinuerlig påfyll, sier Astrup til Dagbladet.

Utvalgets mandat:

«Utvalget skal foreslå ny konkret og gjennomførbar miljøpolitikk som bidrar til å redusere nasjonale klimagassutslipp og som bidrar til den grønne omstillingen av Norge. Dette innebærer, men er ikke begrenset til, lokale tiltak som kan gjennomføres i hver enkelt kommune, forslag til grønne skatte- og avgiftsendringer som gjør det dyrere å forurense og billigere å velge miljøvennlige alternativer, og nye nasjonale tiltak som forsterker klimaforliket og oppmuntrer til teknologiutvikling, utfasing av fossil energibruk og mer effektiv produksjon av fornybar energi.»

Utvalget har allerede hatt sitt møte, og fremover vil vi ta imot innspill fra en rekke organisasjoner. Har du innspill til utvalget «Det grønne skiftet» sitt arbeid, ta kontakt med en av utvalgets politiske rådgivere.

Kristina Daae Smedsvig, kristina.smedsvig@stortinget.no ogPeder Weidemann Egseth, peder.egseth@stortinget.no

Dette er utvalgets sammensetning:

  • Leder: Nikolai Astrup
  • Eirik Lae Solberg
  • Yngve Brox
  • Martin Smith-Sivertsen
  • Maria K. Göthner
  • Kristoffer A. Lyngvi
  • Tina Bru
  • Lars Elsrud
  • Grete Ellingsen