Landene ble blant annet enige om å samarbeide tettere om:

  • Utveksling av informasjon om det som skjer i hverandres luftrom
  • Deling av data i forbindelse med cyberangrep
  • Flere felles øvelser
  • Samarbeid om forsvarsindustrien

Målet med det forsterkede samarbeidet er å heve terskelen for at militære hendelser skal inntreffe og minske risikoen for misforståelser. Det er også planer om å etablere en felles flyøvelse kalt Northern Flag og å samarbeide under operasjoner i Afghanistan, Mali og Irak.

- For Norge er det allikevel fortsatt NATOs gjensidige forsvarsgaranti som ligger til bunn – den nye avtalen er derfor et supplement, ikke et alternativ til medlemskap i NATO og EU, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.