Først ut var Sola Senior Høyre med Idar Møller som leder. I Sogn og Fjordane har dyktig arbeid ført til at hele tre foreninger ble stiftet omtrent samtidig; Nordfjord, Sunnfjord/Ytre Sogn og Indre Sogn Høgre. På grunnlag av dette har man også stiftet Sogn og Fjordane Senior Høgre.

Sist og ikke minst – foreløpig resultat av dyktig arbeid i Nord-Trøndelag er Stjørdal Senior Høyre.

Når det stiftes en forening skal det skrives en stiftelsesprotokoll fra møtet. Denne samt en kopi av de vedtatte lover (som er eller har utspring i SHL normallover) sendes sammen med en søknad om godkjennelse og medlemskap i SHL til Senior Høyres Landsstyre. Også navneliste over medlemmer må sendes inn for registrering. For å kunne bli medlem i Senior Høyre må man være fylt 62 år og alle medlemmer i Senior Høyre er også medlemmer i Høyre (men ikke omvendt).

Ser du muligheten for å danne en ny Senior Høyreforening på ditt hjemsted?

Ta kontakt med Høyre sentralt for nærmere informasjon og bistand.