30. september 2014 lanserte statsministeren og kunnskapsministeren «Lærerløftet». Det viktigste for at elevene skal lære mer, er gode lærere. Derfor gjennomfører regjeringen et historisk lærerløft.

I Lærerløftet lanserer regjeringen flere reformer som til sammen skal skape en skole hvor elevene lærer mer. Målet er faglig sterke lærere, en attraktiv lærerutdanning av høy kvalitet, et skikkelig løft for etter- og videreutdanningen og flere karriereveier for lærere.

– Politikerne forventer at elevene i norsk skole skal lære mer, men til nå har vi unnlatt å ta vår del av ansvaret slik at lærerne får mulighet til å utdanne seg videre. Høyskolene og universitetene lager nå skreddersydde videreutdanningskurs for lærere, slik at de får den nødvendige faglige fordypningen som er en forutsetning for å gjøre undervisningen bedre, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til Aftenposten.

Les også:Lærerløftet

Fra høsten skal blant annet 300 lærer være med på et nyutviklet nettstudium for å få faglig fordypning i matematikk. Mange lærere i grunnskolen underviser i fag de ikke har noen annen utdannelse i enn det de lærte på videregående skole. Mangelen på faglig fordypning er spesielt alvorlig i matematikk, norsk og engelsk. 35 prosent av lærerne som skal lære barn å regne, har ikke fordypning i matematikk.

Det digitale studieopplegget for de 300 lærerne som får delta i det åpne nettkurset er fleksibelt, og det er ingen fysiske samlinger. Lærerne kan studere uten å dra hjemmefra, og det vil være lettere for skolelederne å legge til rette for tid til selvstudium. For å hindre frafall, vil det være felles videokonferanser i tillegg til instruksjonsvideoer med faglig stoff presentert av forelesere, uformelle tester, innleveringsoppgaver og tilbakemeldinger.

– Dette skal bli et varig tilbud, men ingen ting er hugget i stein. Alle studietilbudene skal evalueres grundig, slik at de er tilpasset utfordringene lærerne står overfor når de skal sørge for at elevene lærer mer – og bedre, sier Røe Isaksen.

Studiet er en del av Utdanningsdirektoratets strategi "Kompetanse for kvalitet", som skal bli en varig satsing for videreutdanning av norske lærere, et samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet, KS, lærerutdanningene og lærernes arbeidstagerorganisasjoner. Staten dekker 75 prosent av utgiftene til vikar ved videreutdanning i matematikk og naturfag, 60 prosent av utgiftene i andre fag. En ny stipendordning kan gi lærerne større frihet til selv å bestemme hvordan de ønsker å bruke midlene – enten til frikjøp eller ekstra lønn.

Les mer om tilbudet i Aftenposten del2, 10. mars 2015.