Jan Tore Sanner talte til årsmøtet i Nordland Høyre lørdag. I sitt innlegg fikk han selvsagt plass til en del kritikk mot den sittende regjeringen i landet.

- Regjeringen har sviktet på så mange områder og Jens Stoltenberg leder en regjering som er klar for avløsning, sa Sanner, og fortsatte:

- Jens bør heve blikket mot 2020-25 å sørge for at vi får gode og trygge veier. Det skal være trygt å gå langs veien, og det skal være trygt å kjøre på den, fortalte Jan Tore Sanner.

Jan Tore Sanner trakk fram både skatt og helsevesen.

- Etter fire år med borgerlig regjering, så vi at det både ble skattelette og lavere sykehuskøer, sier Jan Tore Sanner.

- Vi står overfor en skolesituasjon der én av fem kommer ut av skolen uten å kunne lese og skrive.

- Vi trenger flere og bedre lærere, sa Jan Tore Sanner og viser til at det til sammen kun ble åtte nye lærerårsverk i grunnskolen i 2008, til tross for økning av antall skoletimer

- Det er en krise i politiet med økt kriminalitet og økt narkotikaproblematikk.

- Det er også en krise i NAV, og det er ikke de ansattes sin skyld, men regjeringen sitt ansvar. De har ikke tatt tak i de utfordringene de står ovenfor, sa Sanner og trakk fram private aktører, vikarbyråer, som kan ta seg av arbeidsformidling.

- Tenk dere at noen har måttet vente på dagpenger fra NAV i 60 dager. I vår digitale verden skulle det bare være å trykke på en knapp, sa Jan Tore Sanner.

Les hele saken her.