«Høyre er det nye bondepartiet.»Dette slår professor Reidar Almås ved Norsk senter for bygdeforskning fast i Dagsavisen i dag. Denne konklusjonen er uavhengig av NILFs seneste rapport, og er basert på at Høyre har rykket opp til å bli bøndenes parti nummer to.Les saken her.

Ny forskning gjør påstander om at Høyre vil rasere norsk landbruk til skamme. Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) har laget en rapport som viser effekter av Høyres jordbrukspolitiske program for Stortingsvalget 2013 på lang sikt. Høyres jordbrukspolitikk er i rapporten sammenlignet med en situasjon der jordbrukspolitikken videreføres basert på historiske trender de siste 15 årene (referansebane).

Her kan du lese rapporten.

Høyres landbrukspolitikk vil bety:

• Økt matproduksjon. Produksjonen vil øke med 11 %, noe som tilsvarer referansebanen.

• Landbruk i hele landet. 54 % av produksjonen vil foregå i distriktene, noe som er 2 % mer enn i referansebanen.

• Sterkere reallønnsvekst for bønder («vederlag til arbeid») enn sammenlignet med referansebanen. Med Høyres politikk vil reallønnsveksten være på 50 % frem mot 2021, mot 42 % i referansebanen.

Høyres landbrukspolitikk vil i tillegg være enda bedre for norske bønder enn det rapporten viser, fordi effekten av våre generelle skattelettelser ikke er en del av denne utredningen. Oppmykning av delingsforbud, fjerning av priskontroll og boplikt vil, sammen med redusert skatt på salg av landbrukseiendommer, gi ytterligere positive virkninger.

Utviklingen mot større bruk (såkalt strukturering) vil fortsette. Rapporten legger til grunn at struktureringen ved Høyres politikk vil være rundt 1 % - poeng høyere sammenlignet med en situasjon uten Høyres politikk.

Om utviklingen under den rødgrønne regjeringen slår rapporten fast at «Etter 2005 har strukturrasjonaliseringen skutt noe fart og ligger i dag på ca. 4,0 prosent.»

Her kan du lese rapporten.