Tall fra Multiconsult viser at det er mulig å drive en slik jernbane med overskudd, dersom staten dekker investeringskostnadene.

Høyres Øyvind Halleraker og Trond Helleland har vært pådrivere for dette arbeidet siden 2006.

-Høyre tror på toget også i fremtiden. Med høyhastighetsringen vil vi kunne få fantastiske gevinster både for enkeltpersoner, samfunnet og miljøet, sier Halleraker.

Høyres visjon er at det i 2025 er på plass en høyhastighetsring i Sør-Norge som knytter sammen byene Oslo-Bergen-Stavanger-Kristiansand-Oslo.

-Får vi dette til er det en kommunikasjonsmessig revolusjon som kan sammenlignes med byggingen av Bergensbanen for 100 år siden, sier Helleland.

En forutsetning for høyhastighetsutbygging er at InterCity strekningene i Norge er opprustet og dimensjonert for høy hastighet. Dette vil Høyre prioritere.

Les mer om Høyres forslag til stortingsvalgprogram for 2009-2013 her.