Torsdag skriver VG at politistudenter nå får fast jobb før de haravlagt eksamen på Politihøgskolen. Det var ikke tilfelle med dem som i 2012 marsjerte mot Oslo Rådhus.

- Dette er en bevisst og målrettet prioritering, og viser gjennomføringskraft fra regjeringen. Slik skaper regjeringen forutsigbarhet for de nyutdannede politifolkene som skal sikre våre trygge lokalsamfunn, sier Anders Werp.

Mens politistudentene de siste årene har følt seg forrådt fordi de ikke har fått jobb etter endt utdannelse, er situasjonen en helt annen i 2014. For eksempel Østfold politidistrikt ansetter 40 nye polititjenestemenn.Til sammen skal norsk politi utvide staben med 350 medarbeidere i år.Nye tall fra Politidirektoratet viser at nær ni av ti nyutdannete med vitnemål fra Politihøgskolen i 2013 nå er i jobb i etaten. Det er drøyt 11 prosent flere enn ved årsskiftet.

- Dette øker tryggheten i samfunnet, ved at motiverte og kompetente politistudenter får jobb etter utdannelsen. Dette er også viktig et viktig og positivt signal for fremtidens rekruttering til politiet, påpeker Werp.

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) sier at årsaken til at nyutdannede politifolk nå får jobb er at rutinene er skjerpet vesentlig. Politidistriktene får ikke lenger nye midler før de kan dokumentere at de har besatt de stillinger de har budsjettert med.

Les hele saken i VG torsdag.