Regjeringen så ut til å ville svekke vernet av ytringsfriheten her hjemme, samtidig som den hevder å kjempe for å beskytte den samme rettigheten i internasjonale fora. Dette settes særlig på spissen i forbindelse med utviklingen av FNs menneskerettighetsarbeid. Endringene i maktforholdene i verden og alliansebygging mellom mer selvhevdende stater som står fjernt fra oss verdimessig gjør at vestlige menneskerettighetsprinsipper settes under stadig sterkere press. Vi kan frykte en glidning mot begrensinger i internasjonale menneskerettigheter iscenesatt av noen av verdens menneskerettighetsverstinger.

Et eksempel finner vi i FNs Menneskerettighetsråd, hvor Norge har søkt om medlemskap for 2009-2012. Der har rapportøren nå blitt bedt om å melde tilbake om «misbruk av ytringsfriheten». Bruk av ytringsfrihet blir sett på som en rettighetskrenkelse ? på lik linje med for eksempel tortur og politisk ufrihet.

Les resten av innlegget på bloggen til Erna Solberg hos NA24.