Bent Høie vil ta imot spørsmål fra salen såvel som fra bloggere som følger arrangementet hjemme via Internett. Vi vil ha et eget live blogging vindu hvor bloggerne løpende kan poste spørsmål til Bent Høie.

TID: tirsdag 17. mars 2009 kl. 17.00-19.00.
STED: Høyres Hus, 6. etg (Lille Sal)

Det blir enkel servering for de oppmøtte, som også vil få det komplette programutkastet utdelt i papirformat 1 døgn før den offisielle lanseringen.

Velkommen!