Gjennom samlinger i januar og februar skal deltagerne som skal være med på Lederskolen lære mer om politikk, organisasjon og ledelse. I tillegg er det et mål at deltakerne opplever en personlig utvikling og blir bedre kjent med seg selv som forbilde og leder.

Her kan du lese om de som skal delta på Lederskolen 2014:

Svein Erik Kristiansen 35 år Nordland

Det siste året har Svein Erik jobbet som kampanjerådgiver i Nord-Norge, og har dermed fått sett organisasjonen fra innsiden. Svein Erik er nå ordfører i Evenes. Han har vært medlem i Høyre siden 2001, lokallagsleder fra 2003 og sitter i fylkesstyret i Nordland.

Martin Sansri Andersen 22 år Oslo

Til daglig jobber Martin som salgssjef for SMB-markedet i Bisnode, som er Europas største aktør innen kreditt-, finans- og markedskommunikasjon. Martin har valgt arbeidslivet istedenfor skole og har allerede lang fartstid innen salgsarbeid. Han sitter i dag i styret til Ullern Høyre, Oslo Høyres representantskap og i styret til Oslo Unge Høyre.


Esben Storvand 41 år Telemark

Esben er styreleder og største eier av Telemarks største private helsesenter, som han har vært med å starte fra bunnen av. Esben er leder i Porsgrunn Høyre og 4. kandidat til bystyret. Han er utdannet ved Victoria University of Manchester.

Christina Kvamme 43 år Sogn og Fjordane

Christina er gründer og eier av Xform AS, som er et arkitekt- og utbyggingsfirma. Christina har master i arkitektur fra Technische Universitat Munchen. Hun ble valgt til gruppeleder for Høyre i Førde kommune i 2011.

Ove Røv 63 år Møre og Romsdal

Ove er egentlig utdannet lærer, men er nå reserveoffiser med majorsgrad. Han har tatt oppdrag på engasjementsbasis for Forsvaret i utlandet. Han har blant annet vært stabsoffiser i Afghanistan. Ove har vært med i Ørsta Høyre sitt lokallagsstyre i 10 år og sitter nå i kommunestyregruppen.

Kristoffer Aardal Hanssen 24 år Akershus

Kristoffer tar nå mastergradsstudiet i statsvitenskap. Han jobber også fulltid som politisk rådgiver i Akershus Høyre. Han har tidligere vært leder av Asker Unge Høyre og var nestleder i Akershus Unge Høyre i 2 år.

Beate Seljenes 35 år Troms

Beate jobber som avdelingsleder ved NAV i Lenvik. Hun har tatt økonomi og ledelse ved Høgskolen i Harstad. Hun er for tiden nestleder i Lenvik Høyre og sitter som kommunestyrerepresentant. Beate er aktiv i lokalmiljøet og har sittet som leder og styremedlem i ulike foreninger.


Trine Reitehaug 40år Akershus

Trine har master i Statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun jobber i dag for Forsvarets Logistikkorganisasjon som rådgiver. Trine har erfaring fra Skedsmo Høyre og blant annet Formannskap, kommunestyre og andre ulike råd.

Guro Angell Gimse 42 år Sør-Trøndelag

Guro jobber som prosjektleder i konfliktrådet i Sør-Trøndelag. Guro har utdannelse fra Politiskolen og fra BI. Har tidligere jobbet som politioverbetjent og har vært selvstendig næringsdrivende som kornprodusent. Guro er leder av kvinneforum i Sør-Trøndelag Høyre og 2. nestleder i Sør-Trøndelag Høyre.

Kari-Anne Jønnes 41 år Oppland

Kari-Anne har utdannelse og erfaring fra hotell- og restaurantbransjen. Hun jobber nå som politiker på deltid. Hun sitter i dag som fylkestingsrepresentant i Oppland Høyre og som kommunerepresentant for Gran Høyre. Kari-Anne har også erfaring fra ungdomspolitikken.

Benedicte Johannessen 31 år Rogaland

Benedicte er i dag ansvarlig for Private Banking region Haugalandet-Sparebank 1 SR-Bank med hovedfokus på formuesforvaltning og investeringsrådgivning. Hun har Bachelor i Økonomi og Administrasjon fra UiS. Benedicte sitter som leder av Haugesund Høyre og 2. varamedlem av Haugesund Bystyre. Hun har tidligere vært en aktiv ungdomspolitiker og har vært leder og styremedlem i Stavanger Unge Høyre.

Helene Tofte 33 år Oslo

Helene jobber i dag som næringspolitisk rådgiver i Norges Rederiforbund og har tidligere 6 års erfaring fra Brusselkontoret hvor hun satt som leder de 3 siste årene. Hun har mastergrad i europeiske studier fra University of Bath, UK og Charles University, Tsjekkia. Helene kommer opprinnelig fra Kristiansand, hvor hun i 2003 etablerte Europeisk Ungdoms fylkeslag i Vest-Agder. Hun har et stort EU-engasjement og er i dag styremedlem av Europabevegelsen i Oslo.

Kai Ove Berg 41 år Hedmark

Kai Ove jobber i dag som rektor ved Gå Ut Senteret i Hurdal, men bor i Brummundal. Han har bodd og jobbet til sammen 15 år internasjonalt, blant annet som Country Director for en Norsk NGO med NORAD støtte i Mongolia. Kai Ove er medlem i Ringsaker Høyre og har hatt delt ansvar som valgkampansvarlig i årets valgkamp.

Vasan Singaravel 37 år Hordaland

Vasan har bachelor som bioingeniør og en master i kjemi og jobber i dag som prosjektleder for Clariant Oil Services Scandinavia. Han kommer opprinnelig fra Herøy på Sunnmøre, men bor i Bergen. Vasan er medlem i Bergen Høyres representantskap, styremedlem i Årstad bydelsforening og medlem i Mangfoldsutvalget ved sentralstyret i Høyre.

Lars Berge 41 år Akershus

Lars jobber som faglig ansvarlig i digitalbyrået Ignitas. Lars har studert internasjonal politikk ved Old Dominion University i tillegg til bedriftsøkonomi på BI. Lars er i dag leder for Ullensaker Høyre. Lars har vært aktiv i Høyre siden han som 13 åring meldte seg inn i Malvik Unge Høyre og sier selv han har vært aktiv i politikken fra den kalde krigen til Twitter!