Trond Giske innrømmer at staten ikke har forvaltet det statlige eierskapet godt nok, og mener medisinen er å øke staben i eierskapsavdelingen.

Næringspolitisk talsmann i Høyre Svein Flåtten reagerer, og tolker næringsministerens intensjoner:

- Nå skal departementet ikke lenger bare opptre gjennom generalforsamlingener og selskapenes organer, men drive strategisk analyse av bedriftene, både når det gjelder økonomi og jus. Dette må bety at initiativer om fusjoner og industrielle løsninger ikke lenger skal komme fra administrasjonen og styret i selskapene, men fra Giske og hans folk i departementet.

Flåtten vil heller at staten skal selge seg ut av en rekke selskaper, og har listen klar:

- Det første Trond Giske burde gjøre er ikke å øke kapasiteten i eierskapsavdelingen, men å redusere det statlige eierskapet, sier Svein Flåtten, og fortsetter:

- Salget må skje over tid. Og for flere av selskapene er jeg sikker på at det er godt med privat kapital som vil være interessert.