Fra lederen i Dagens Næringsliv i dag:

En ny regjering vil ikke føre til en revolusjon eller sammenbrudd av velferdsstaten slik statsminister Jens Stoltenberg ynder å fremstille det som. Skattelettelsene vil bli små, men nødvendige. Like viktig er det at en borgerlig regjering vil ha en åpnere holdning til å prøve ut nye løsninger som kan gi landet en bedre skole, et bedre helsevesen og bedre eldreomsorg.

Den mest påfallende forskjellen mellom den sittende regjeringen og opposisjonen er næringspolitikken. De rødgrønne beskatter nordmenn som eier norske bedrifter og arbeidsplasser hardere enn utlendinger. Hvorfor de rødgrønne heller vil ha amerikanske pensjonsfond enn nordmenn som eiere av norske bedrifter, er ikke lett å forstå. Spesielt ikke når de ender opp med å mene at staten må eie de viktigste bedriftene for å få dem til å bli i landet.

(...)

Høyre er det eneste partiet som er åpent for alle typer samarbeid med alle de borgerlige partiene. En stemme på Høyre er derfor den sikreste veien til en ny og ikke-sosialistisk regjering.

Høyre-leder Erna Solberg har stått støtt som en påle i valgkampen. Dersom det blir borgerlig flertall, setter vi vår lit til at hun klarer å få de andre borgerlige partiene til stille seg bak en borgerlig politikk. Går ikke det, får vi trøste oss med at stemmene på Venstre, KrF og Frp tross alt bidro til at det ble en mindretalls regjering av Arbeiderpartiet og ikke en rødgrønn flertallsregjering.

Les hele lederen her