I Statsbudsjettet for 2009 har regjeringen kalkulert med 1,3 milliarder kroner i inntekter fra salg av klimakvoter. Kvotene tilsvarer 13,5 millioner CO2-ekvivalenter - eller en fjerdedel av Norges årlige klimagassutslipp - eventuelt ni år med full drift av Energiverk Mongstad uten CO2-håndtering.

- Realiteten er at Norge i 2009 selger klimakvoter til EU tilsvarende 25 prosent av Norges klimagassutslipp, og overfører enorme muligheter for industrien i EU til å kjøpe seg fri i stedet for å redusere utslipp, sier Jan Tore Sanner.

Som del av EUs kvotesystem har Norge fått tildelt kvoter for utslipp av CO2. Kvotene skulle deles ut gratis til industrien. Men den norske regjeringen har besluttet å ikke gi gratiskvoter til oljeindustrien, og dermed sitter Norge igjen med et overskudd av kvoter regjeringen ønsker å selge.- Dette er en voldsom dobbeltmoral fra Kristin Halvorsen. Som finansminister vil hun sørge for inntekter til statskassen via salg av klimakvoter, men som SV-leder har hun et helt annet budskap. Og det er dobbeltmoralsk fra statsministeren, som sier at Norge skal overoppfylle Kyoto-avtalen, sier Jan Tore Sanner.

Høyre vil foreslå to mulige løsninger når revidert statsbudsjett skal vedtas neste fredag.

- Ved å skrote kvotene kan vi bidra til reelle utslippskutt. Eventuelt bør inntektene fra salget øremerkes klimatiltak og forskning og utvikling slik at Norge kan slippe ut mindre klimagasser i framtida. Pengene bør ikke bare gå rett inn det store sluket, sier Sanner.