– Det har blitt flere fattige barn de siste seks årene basert på de samme beregningsmåtene som Kristin Halvorsen brukte da hun kritiserte den forrige regjeringen, sier stortingsrepresentant Torbjørn Røe Isaksen (H) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

– Barn skal ikke lide fordi foreldrene har dårlig økonomi. Det er for galt at kommuner som søker om midler til målrettede fattigdomstiltak mot barn får beskjed om at potten er tom. Derfor dobler vi den potten til 24 millioner i neste års statsbudsjett, sier Røe Isaksen.

SV som sannhetsvitne

– Nå har SVs Heikki Holmås slått fast at regjeringen har mislyktes i fattigdomssatsingen. Det er Høyre enig med ham i, sier Linda Hofstad Helleland, Høyres familiepolitiske talskvinne.

Velferdsstaten bør måles på om den klarer å løfte dem som sitter nederst ved bordet. For barn og unge som ikke opplever at omsorg og trygghet er en naturlig del av barndommen, er det viktig å sette inn riktig tiltak til rett tid.

250 millioner

I Høyres alternative budsjett, som presenteres tirsdag, foreslås det blant annet:

50 millioner kroner til alternativ skole for barnevernsbarn, og andre tiltak i barnevernet

150 millioner kroner til inntektsgradert foreldrebetaling i barnehagen

49 millioner kroner til lokale fattigdomstiltak som går på arbeidstrening og tiltak i kommunene

110 millioner kroner mer til det kommunale barnevernet på bekostning av det statlige

Delta på lik linje

– Det viktigste vi kan gjøre for å få mennesker ut av fattigdom er å gi dem mulighet til å delta på lik linje med alle andre i arbeidsliv og samfunnsliv. Med disse tiltakene kan flere barn få være med på fotballtrening og få seg en utdanning, sier Linda Hoftstad Helleland.

– Flere foreldre kan komme seg tilbake i arbeidslivet og ut av fattigdomsfellen. Dette er tiltak som kan gi flere barn og unge mulighet til en god barndom og muligheter til å klare seg resten av livet, sier Høyres familiepolitiske talskvinne.

– For å bekjempe ny fattigdom så er det viktigst å gi utdanning og arbeid, men de tiltakene vi nå spesielt fokuserer på, går til å lindre effekten av fattigdom for barn, avslutter Torbjørn Røe Isaksen.