– Vi vil gi 400 millioner kroner ekstra til et kunnskapsløft for lærerne. Disse 400 millionene kommer i tillegg til de 400 millionene regjeringen allerede har satt av til etter- og videreutdanning av lærerne, sier Høyres finanspolitiske talsmann, Jan Tore Sanner,til Utdanning.

Torsdag forrige uke la Høyre fram sitt alternative statsbudsjett med en egen "kunnskapsmilliard". Pengene skal først og fremst gå til etter- og videreutdanning av lærere, økte forskningmidler og økte basisbevilgninger til universitets- og høgskolesektoren.

Sanner sier videre at Høyre vil prioritere leksehjelp:

– Vi vil ha leksehjelp i ungdomsskolen. Høyre mener det er på ungdomstrinnet flest foreldre faller fra, fordi det faglige nivået er høyere. På barnetrinnet vil vi heller ha flere ordinære timer enn en time ekstra i skolefritidsordningen med leksehjelp.

Høyre vil også ha 17 millioner ekstra i kapitaltilskudd til friskolene. Dessuten prioriterer Høyre å satse på lese- og skriveopplæring for voksne.

Les hele saken hos Utdanningsnytt.no.