Seniorene mente det var aldersdiskriminering når bedriften nektet dem å fly, med henvisning til tariffavtalens 60-årsgrense.De tapte imidlertid saken i Stavanger tingrett.

Stavanger tingrett slår fast at forskjellsbehandlingen av selskapets flyvere på 60+ har et saklig formål og må anses nødvendig. Med dette mener tingretten at tariffavtalens 60-års grense faller inn under unntaket fra forbudet mot aldersdiskriminering.

- Uventet og skuffende, sier seniorflygerne, som vurderer å anke.

Når denne saken ble kjent gjennom seniorpolitikk.no reagerte Høyres stortingsrepresentant, Per-Kristian Foss, sterkt.

- I fremtiden må det være slik at det blir arbeidets art og risiko, ikke en bestemt alder, som avgjør behovet for tidligpensjonering, sa Foss tilseniorpolitikk.no.

Bedrifters særaldersgrenser på høring
Nå kommenterer stortingsrepresentanten dommen slik:

-Jeg tar dommen til etterretning, fordi den følger vanlig praksis i forhold til inngripen i arbeidslivets avtaler. Dersom man skal få gjort noe med særaldersgrensene, må myndighetene på banen med lovforslag, sier Per-Kristian Foss.
Han viser til at Regjeringen har spørsmålet om bedrifters adgang til å sette særaldersgrenser ute på høring, med svarfrist30. januar.
- Jeg heller mot å være tilhenger av å innskrenke bedriftenes frihet på dette området. Man kan for eksempel tenke seg et generelt forbud, der avtaler som bryter med arbeidsmiljølovens 70- års aldersgrense krever særskilt godkjenning, sier Foss.

Han lover at han vil studere høringsuttalelsene og er åpen for andre forslag som går i samme retning.