- Storberget har åpenbart glemt at han må forholde seg til Stortinget. Høyres råd til justisministeren er å snu og gravlegge hele saken. Dette handler om viktige prinsipper i politiet og da blir det bortkastet tid å gå nye runder om hvordan en hijab til bruk i politiet skal se ut, sier Aspaker.

- Politiets fremste oppgaver er å bidra til ro og orden i samfunnet - og dempe gemyttene. Da er det paradoksalt og helt misforstått dersom politiet skal ikle seg symboler som kan bidra til å sette sterkere følelser i sving. Eksempelvis gatedemonstrasjonene i Oslo mot krigen i Gaza; man kan jo bare tenke seg hvordan reaksjonene hadde blitt, om det hadde deltatt politifolk ikledd jødiske symboler.

- En rekke uttalelser de siste dagene fra kvinner i muslimske miljøer og fra muslimske kvinner som i dag jobber i politiet, underbygger det Høyre har sagt om at rekrutteringsargumentet er høyst overdrevet, sier Aspaker.