Fra 1. oktober legges ordningen om slik at alle familier i Drammen med en samlet inntekt på mindre enn fire ganger grunnbeløpet i folketrygden (354.480) kroner, får heltids gratis barnehageplass. Tidligere var ordningen (siden 2008) at barn på Fjell og deler av Strømsø (bydeler i Drammen) fikk 20 timers gratis barnehage - uten at den gamle ordningen medførte at foreldrenes økonomi hadde en betydning. Det endrer seg nå.

– Gratis kjernetid har vært en suksess, men den nye ordningen er mye mer målrettet, sier ordfører Tore Opdal Hansen (H) til Dagsavisen.

17. september tok han imot barne-, likestillings- og integreringsminister Solveig Horne (Frp) i Kobbervik gård barnehage.

– Den nye ordningen vil gi barn i lavinntektsfamilier bedre muligheter til å lære norsk. Og gode språkkunnskaper er viktig når de begynner på skolen, sier Horne ifølge Dagsavisen.

Rett etter at hun tiltrådte som statsråd i fjor høst, fikk hun en rapport om gratis kjernetid i barnehage. Rapporten viste at ordningen fungerte, men Horne ville vite hvordan den kunne bli enda bedre.

– Derfor inviterte jeg både Drammen, Oslo og Bergen til å komme med innspill. Da foreslo Drammen å målrette ordningen bedre, og det har regjeringen nå åpnet for, sier hun.

Les hele saken i Dagsavisen (side 16-17) 18. september 2014.