Har familien en inntekt under ca. 353.500 kroner, får den snart gratis barnehage i Drammen. Byen velger en ny løsning i stedet for gratis korttidstilbud – kjernetid – til barn i områder med mange innvandrere.

Hver fjerde innbygger i Drammen har innvandrerbakgrunn. Og byen har 2700 barn i familier med såpass lav inntekt at de karakteriseres som fattige. Mange av de fattige barnefamiliene har innvandrerbak-grunn, men ikke alle. Nå har politikerne klekket ut et kinderegg som gjør at kommunen både kan hjelpe fattige barnefamilier, bedre integreringen ved at barn med innvandrerbakgrunn velger barnehage og bidra til barns språkutvikling, skriver Aftenposten 17. juni.

Kommunen har fått klarsignal fra Regjeringen til å starte opp et slikt forsøk.

– Vi håper å få iverksatt det så fort som mulig, helst fra høsten, sier ordfører Tore Opdal Hansen (H).

Les hele saken i Aftenposten 17. juni 2014.