Stiftelsen Guts i Drammenjobber kontinuerlig med åhjelpe mennesker til et nytt livuten rusmidler. Nå får bådeGuts og Kirkens Bymisjonpenger til å videreføre sineprosjekter over statsbudsjettet for 2014, noe som mest sannsynligville vært vanskeligereuten denne støtten, skriver Dagsavisen onsdag.

I går overrakte stortingsrepresentanteneMorten Wold(FrP) og Kristin ØrmenJohnsen (H) penger til prosjekteneunder et besøk i Drammen.ArbeidstreningGuts får 300.000 kroner istøtte.I tillegg til midlene til Guts,bevilges én million kroner tilKirkens Bymisjons prosjekt«FRI» i Drammen og Tønsberg.

Bymisjonen bestemmer selvhvor mye av pengenesom skalbrukes i de tobyene. ØrmenJohnsen er fornøydmed atregjeringen harfokus på ettervernfor de somhar det aller vanskeligst, skriver avisen.

– Vi er gladefor at det er fellesforståelse hosflertallspartienefor å prioriteredisse tiltakene som fokusererpå ettervern, sier stortingsrepresentantKristin ØrmenJohnsen (H) fra Drammen til Dagsavisen.