I tirsdagens Aftenposten sier Astrup at regjeringen bør droppe klimameldingen.

- Vi erkjenner at arbeidet med klimameldingen er meget krevende. Derfor strekker vi ut en hånd: La oss lage et nytt, bredt forlik i Stortinget. Ågå rett til Stortinget vil ikke være en unaturlig måte å gjøre dette på. Det dreier seg jo om å følge opp det brede forliket om klimapolitikken som ble gjort i Stortinget i januar 2008, sier Astrup til avisen.

Utsatt klimamelding

Klimameldingen til regjeringen har lenge vært varslet, og ved flere anledninger blitt utsatt. Spesielt å komme til en enighet rundt klimagassutslippene, og hvor stor del Norge skal forplikte seg til å ta innenlands har vært vanskelig, skriver Aftenposten.

Høyre mener at det en ny klimamelding ikke behøves, men at Stortinget kan føre forhandlinger på basis av "Klimakur 2020", utarbeidet av en tverrfaglig etatsgruppe i 2010.

Langsiktig

- Vi har et genuint ønske om at Stortinget skal få medvirke til et resultat som kan bli stående, uavhengig av hvem som vinner valget i 2013. Det er viktig med et langsiktig og forutsigbarhet i en sak som denne. Næringslivets aktører trenger å vite hva de skal forholde seg til, sier Astrup.

Delta i utformingen av Høyres klimapolitikk her.