Ålage grupper etter nivå, på pedagogspråket kalt «mestringsgrupper», er en omstridt praksis i skoleverket. Men etter Utdanningsdirektoratet ga grønt lys til Kastellet skole i Oslo, synes rektorene i drammensskolen at det er lettere å navigere i lovverket.

Dette skriver Drammens Tidende 11. april.

Det er opp til de ulike skolene i Drammen å finne ut av hvordan de organiserer dette i undervisningen.

Ta kotnakt med Drammen Høyre for mer informasjon.