Høyre fastholder at E18-utbyggingen skal gjennomføres.

– E18 skal bygges ut i perioden 2017-2030. I samme periode vil InterCity-strekningene være utbygd, Fornebubanen være realisert og E18-prosjektet vil øke fremkommeligheten for bussene i Vestkorridoren. Andelen som reiser kollektivt vil ha økt som følge av økt kapasitet, økt fremkommelighet og økt frekvens, sier Jegstad til Dagsavisen.

– Vi vil også ha gjennomført det grønne skiftet i transportsektoren, noe som vil redusere utslippene fra bilparken. I 2030 vil alle nye biler være klimanøytrale og hovedtyngden av alle biler vil være vesentlig mer miljøvennlige enn i dag. Tunnelene på nye E18 vil redusere støy- og støvplagene for dem som bor langs veien, og det åpner for nye byrom langs dagens trasé, fortsetter han.

Luftkvaliteten er dårlig i Oslo i dag, og vil måtte løses lenge før E18 står ferdig.

- Det vil skje ved det grønne skiftet, som blant annet gir en renere bilpark, sier Jegstad.